Tổng hợp từ vựng HSK 9 cấp theo giáo án Thầy Vũ

5/5 - (2 bình chọn)

Hướng dẫn học từ vựng HSK 9 cấp mỗi ngày

Tổng hợp từ vựng HSK 9 cấp theo giáo án Thầy Vũ, mỗi ngày các bạn có thể tham khảo một bài giảng mới từ trung tâm tiếng Trung ChineMaster do chính tay Thầy Vũ chủ biên. Nội dung bài giảng hôm nay vô cùng bổ ích, các bạn học viên hãy chú ý theo dõi thật kĩ nhé. Có rất nhiều tài liệu được Thầy Vũ chắc lọc kiến thức đăng tải cả bốn phần thi nghe-nói-đọc-viết cho các bạn học viên luyện thi HSK online tại nhà, nếu các bạn tham khảo toàn bộ chuyên đề HSK thì chắc chắn rằng kì thi sắp tới các bạn sẽ đạt được kết quả cao. Vì kì thi HSK lần này đã thay đổi hình thức đề thi nên các bạn cần chú ý trau dồi thêm cho mình kiến thức phần thi HSKK, để chuẩn bị cho bản thân một nền tảng vững vàng không bị bỡ ngỡ khi bước vào phòng thi nhé.

Giáo trình tiếng Trung ChineMaster

Toàn bộ giáo trình liên quan đến tiếng Trung đều rất bổ ích, sẽ giúp các bạn nâng cao những phần các bạn còn khuyết trong quá trình học tiếng Trung. Vì tất cả tài liệu Thầy Vũ đăng tải đều hoàn toàn miễn phí nên các bạn học viên hãy lên lịch trình cụ thể để học tiếng Trung tại nhà hiệu quả nhé. Chúc tất cả các bạn học viên thành công !
Một trong những trung tâm tiếng Trung đứng TOP hiện nay thì các bạn học viên phải nhắc đến ChineMaster, trung tâm đã có mặt tại hai thành phố lớn và đã có đông đảo các bạn học viên đăng ký học tại đây. Chúng ta hãy nhanh chóng đăng ký cho mình một khóa học theo đường link bên dưới nhé.

Trung tâm tiếng Trung Quận 10 TPHCM

Trung tâm tiếng Trung Quận Thanh Xuân Hà Nội

Trước khi vào bài mới các bạn hãy ôn lại kiến thức cũ ở link bên dưới nhé.

Luyện dịch HSK 7 để nâng cao từ vựng HSK 9 cấp

Sau đây là nội dung bài giảng hôm nay, các bạn hãy chú ý theo dõi và ghi tiếp nội dung quan trọng vào vở nhé.

Giáo trình Tổng hợp từ vựng HSK 9 cấp theo giáo án Thầy Vũ

Nội dung chuyên đề Tổng hợp từ vựng HSK 9 cấp theo giáo án Thầy Vũ ChineMaster.

Tổng hợp từ vựng HSK 9 cấp theo giáo án Thầy Vũ là nội dung bài giảng trực tuyến lớp luyện thi HSK online miễn phí của Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ.

Jìn 40 niánlái, zhōngguó shíshīle yī xiàng bèi shòu zhēngyì de “dúshēngzǐ nǚ zhèngcè”——zhè shì quánqiú zuì yángé de jìhuà shēngyù fǎguī zhī yī——yóuyú duì láodònglì lǎolíng huà hé jīngjì tíngzhì de pǔbiàn dānyōu, gāi zhèngcè yú 2016 nián qǔxiāo.

“Yào jījí yìngduì rénkǒu lǎolíng huà wèntí……yī duì fūfù kěyǐ shēng sān gè háizi,” xīnhuá shè yuányǐn xíjìnpíng zhǔxí zhǔchí de zhōnggòng zhōngyāng zhèngzhì jú lǐngdǎo wěiyuánhuì zhōuyī huǐ yì shuō.

Guójiā tǒngjì jú shàng gè yuè biǎoshì, jǐnguǎn zhèngfǔ nǔlì gǔlì shēngyù, dàn dào 2020 nián, zhōngguó de nián chūshēng rénshù réng jìxù xiàjiàng zhì 1200 wàn de lìshǐ xīndī.

Gāi jú tòulù, zhōngguó de shēngyù lǜ wèi 1.3, Dī yú wéichí rénkǒu wěndìng suǒ xū de shuǐpíng.

Shàng gè yuè gōngbù de shí nián yī yù de 2020 nián rénkǒu pǔchá jiéguǒ yě xiǎnshì, zhōngguó rénkǒu zēngzhǎng sùdù wèi 1960 niándài yǐlái de zuìdī shuǐpíng, dádào 14.1 Yì.

Yǔ cǐ tóngshí, shìlíng láodòng rénkǒu shùliàng jíjù xiàjiàng, zàicì yǐnfāle duì pòzàiméijié de rénkǒu wéijī de dānyōu.

Zhōngguó dì xìngbié pínghéng yě yīn shù shí niánlái de dúshēngzǐ nǚ zhèngcè yǐjí chuántǒng de shèhuì piān’ài nánhái ér dǎozhì xìngbié xuǎnzé xìng liúchǎn hé qì yīng nǚ yīng de xiànxiàng fāshēng niǔqū.

Zhōngguójiāng pàichū sān míng nánxìng yǔháng yuán zài xīn de kōngjiānzhàn tíngliú sān gè yuè
zhōngguó kōngjiānzhàn yǒuwàng chéngwéi lǎohuà de guójì kōngjiānzhàn (ISS) de jìngzhēng duìshǒu, guójì kōngjiānzhàn shì dī dìqiú guǐdào de mókuài huà kōngjiānzhàn.

Zhōngguó zhōuyī xuānbù jìhuà zàixià gè yuè jiāng sān míng nán yǔháng yuán sòng wǎng qí kōngjiānzhàn dòuliú sān gè yuè, zhè shì zài huòyùn fēichuán yǔ tā chénggōng duìjiē de dì èr tiān, xīwàng zài qí xióngxīn bóbó de tàikōng jìhuà zhōng shíxiàn yòu yīgè lǐchéngbēi.

Jù zhōngguó zài rén hángtiān jú (CMSA) chēng, gāi guó zhōu liù fāshèle huòyùn fēichuán tiān zhōu èr hào, yùnzài de wùzī, shèbèi hé tuījìn jì yǐ chénggōng yǔ kōngjiānzhàn héxīn cāng tiānhé duìjiē.

Tā shuō, yǔ tiānhé jiéhé, tiān zhōu èr hào jiāng bǔchōng tiānhé de tuījìn jì.

Jù guānfāng méitǐ xīnhuá shè bàodào, zhōngguó yú 4 yuè 29 rì fāshèle kōngjiānzhàn héxīn mókuài tiānhé, xiànzài jìhuà tōngguò duō cì fāshè, zài liǎng niánnèi wánchéng guānjiàn jìshù yànzhèng hé kōngjiānzhàn zài guǐ jiànshè.

Zhōngguó zài rén hángtiān gōngchéng bàngōngshì zhǔrèn, guó jiā shǒuwèi hángtiān yuán yánglìwěi biǎoshì, sān míng hángtiān yuán zhǔnbèi 6 yuè chéngzuò zài rén fēichuán shénzhōu shí’èr hào, yǔ tiānhé duìjiē, zài nàlǐ tíngliú sān gè yuè.

2003 Nián 10 yuè 15 rì chéngzuò shénzhōu wǔ hào fēichuán jìnrù tàikōng de yáng zài zhōumò gàosù guóyíng de zhōngyāng diànshìtái (CCTV), shénzhōu shí’èr hào rènwù de sān míng yǔháng yuán jiàng zài tàikōng tíngliú sān gè yuè, zài cǐ qíjiān, tāmen jiāng zhíxíng rènwù, bāokuò wéixiū hé wéihù, diànqì kāiguān hé kēxué rènwù.

Jù guóyíng huánqiú bào bàodào, jiāng yú 6 yuè chéngzuò shénzhōu shí’èr hào fēichuán qiánwǎng kōngjiānzhàn héxīn cāng de sān míng hángtiān yuán mùqián zhèngzài jiēshòu èr jí gélí, suǒyǒu xiāngguān gōngzuò yǐ jìnrù zuìhòu chōngcì jiēduàn. Cì.

Yáng shuō, suīrán jíjiāng dàolái de shénzhōu shí’èr hào zài rén fēixíng rènwù zhōng bù huì chūxiàn nǚ hángtiān yuán, dàn jīběn dūhuì cānjiā hòuxù de měi yīcì fēixíng rènwù.

Tā shuō, zhè sān míng yǔháng yuán jiāng dānrèn zhǐhuī hé gōngchéng juésè.

Suízhe tiān zhōu èr hào huòlún de chénggōng fāshè, zhōngguó wánchéngle dìng yú 2021 nián 4 yuè 29 rì zhì 2022 nián de 11 cì mìjí kōngjiānzhàn jiànshè jiēduàn zhōng de qián liǎng cì fāshè rènwù.

Bàogào chēng, sān gè yòng yú mókuài, sì gè yòng yú huòyùn fēichuán, sì gè yòng yú zài rén fēichuán.

Shénzhōu sì cì rènwù de dì yī pī hé dì èr pī hángtiān yuán zhōng yǒu sì míng fēixíng rényuán. Yáng shuō, yǔháng yuán jiàng zài cāng wài zhíxíng duō xiàng rènwù, duì fēichuán jìnxíng wéixiū hé wéihù yǐjí qítā jiànzào rènwù.

“Yǔháng yuán chū cāng jiāng chéngwéi yī zhǒng xīn de rìcháng huódòng, cǐ lèi huódòng de chíxù shíjiān jiāng dàdà yáncháng,” tā shuō.

Zhōngguó de kōngjiānzhàn yě pèibèile jīxiè bì, měiguó duì qí kěnéng de jūnshì yìngyòng biǎoshì dānyōu.

Zhōngguó zài rén hángtiān gōngchéng zǒng shèjì shī zhōujiànpíng cǐqián biǎoshì, shǒubì kěyǐ shēnzhǎn dào 15 mǐ zhǎng, zhè yě jiāng duì zài guǐ kōngjiānzhàn jiànshè fāhuī zhì guān zhòngyào de zuòyòng.

Yáng zhǐchū, yǔháng yuán jiāng yǔ jīxiè bì hézuò, shǐ zài guǐ kōngjiānzhàn de jiànshè hé wéihù chéngwéi kěnéng.

Guòqù, zhōngguó céng fāshèguò jǐ méi zhuāng yǒu jīxiè bì de qīng dàofū wèixīng, yòng yǐ shōují hé cāozòng tàikōng suìpiàn, shǐ qí zài dìqiú dàqìcéng zhōng ránshāo.

Phiên âm tiếng Trung HSK cho bài giảng Tổng hợp từ vựng HSK 9 cấp theo giáo án Thầy Vũ.

Trong gần 40 năm, Trung Quốc đã thực thi “chính sách một con” gây tranh cãi – một trong những quy định về kế hoạch hóa gia đình nghiêm ngặt nhất trên toàn thế giới – đã được dỡ bỏ vào năm 2016 do lo ngại phổ biến về lực lượng lao động già hóa và kinh tế trì trệ.

Tân Hoa xã cho biết: “Để chủ động ứng phó với tình trạng già hóa dân số … một cặp vợ chồng có thể có ba con”, Tân Hoa xã cho biết, trích dẫn cuộc họp hôm thứ Hai của Ủy ban lãnh đạo Bộ Chính trị ưu tú của Trung Quốc do Chủ tịch Tập Cận Bình chủ trì.

Cục Thống kê Quốc gia cho biết, bất chấp những nỗ lực của chính phủ trong việc khuyến khích sinh con, số ca sinh hàng năm của Trung Quốc tiếp tục giảm mạnh xuống mức thấp kỷ lục 12 triệu vào năm 2020, Cục Thống kê Quốc gia cho biết vào tháng trước.

Cơ quan này tiết lộ tỷ lệ sinh của Trung Quốc ở mức 1,3 – thấp hơn mức cần thiết để duy trì dân số ổn định.

Kết quả điều tra dân số năm 2020 một lần trong một thập kỷ được công bố vào tháng trước cũng cho thấy dân số Trung Quốc tăng với tốc độ chậm nhất kể từ những năm 1960, đạt 1,41 tỷ người.

Nó đi kèm với sự sụt giảm mạnh số lượng người trong độ tuổi lao động, một lần nữa làm dấy lên lo ngại về một cuộc khủng hoảng nhân khẩu học đang rình rập.

Sự cân bằng giới tính của Trung Quốc cũng đã bị lệch do nhiều thập kỷ của chính sách một con và sự ưa thích truyền thống của xã hội đối với trẻ em trai đã dẫn đến một thế hệ phá thai lựa chọn giới tính và trẻ em gái bị bỏ rơi.

Trung Quốc cử 3 phi hành gia nam ở lại trạm vũ trụ mới trong 3 tháng
Trạm vũ trụ Trung Quốc được kỳ vọng là đối thủ cạnh tranh với Trạm vũ trụ quốc tế (ISS) cũ kỹ, một trạm vũ trụ mô-đun ở quỹ đạo thấp của Trái đất.

Trung Quốc hôm thứ Hai đã công bố kế hoạch gửi ba phi hành gia nam lên trạm vũ trụ của họ vào tháng tới với thời gian lưu trú ba tháng, một ngày sau khi cập cảng thành công tàu vũ trụ chở hàng với họ, với hy vọng đạt được một cột mốc quan trọng khác trong chương trình không gian đầy tham vọng của họ.

Theo Cơ quan Không gian có người lái Trung Quốc (CMSA), nước này đã phóng tàu vũ trụ chở hàng Tianzhou-2 vào hôm thứ Bảy, mang theo vật tư, thiết bị và thuốc phóng.

Kết hợp với Tianhe, Tianzhou-2 sẽ bổ sung chất đẩy cho Tianhe.

Hãng tin Tân Hoa xã đưa tin, Trung Quốc, quốc gia đã phóng mô-đun lõi trạm vũ trụ Tianhe vào ngày 29 tháng 4, hiện có kế hoạch hoàn thành việc xác minh các công nghệ quan trọng và việc xây dựng trên quỹ đạo của trạm vũ trụ thông qua nhiều lần phóng trong vòng hai năm, hãng thông tấn nhà nước Tân Hoa xã đưa tin.

Yang Liwei, Giám đốc Văn phòng Kỹ thuật Không gian có người lái Trung Quốc và là phi hành gia đầu tiên của nước này, cho biết ba phi hành gia này đã sẵn sàng lên đường bằng tàu vũ trụ có người lái Shenzhou-12 vào tháng 6 để cập bến Thiên Hà và ở đó trong ba tháng.

Yang, người đã đi vào vũ trụ trên tàu Shenzhou-5 vào ngày 15 tháng 10 năm 2003, nói với Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) vào cuối tuần rằng ba phi hành gia của sứ mệnh Shenzhou-12 sẽ ở trong không gian trong ba tháng, trong đó họ sẽ tiến hành các nhiệm vụ, bao gồm sửa chữa và bảo dưỡng, chuyển đổi thiết bị và các nhiệm vụ khoa học.

Ba phi hành gia, những người sẽ đưa tàu vũ trụ Thần Châu-12 đến khoang lõi trạm vũ trụ vào tháng 6, hiện đang bị cách ly Cấp độ 2, với tất cả các công việc liên quan đã bước vào giai đoạn nước rút cuối cùng, theo một báo cáo của Global. Thời gian.

Mặc dù sẽ không có bất kỳ nữ phi hành gia nào trong sứ mệnh phi hành đoàn Shenzhou-12 sắp tới, nhưng về cơ bản họ sẽ tham gia vào mọi nhiệm vụ bay tiếp theo, Yang nói.

Ba phi hành gia sẽ đảm nhận các vai trò chỉ huy và kỹ thuật, ông nói.

Với việc phóng thành công tàu chở hàng Tianzhou-2, Trung Quốc đã hoàn thành hai nhiệm vụ phóng đầu tiên trong tổng số 11 nhiệm vụ của giai đoạn xây dựng trạm vũ trụ chuyên sâu, dự kiến ​​từ ngày 29 tháng 4 năm 2021 đến năm 2022.

Ba sẽ dành cho mô-đun, bốn dành cho tàu vũ trụ chở hàng và bốn dành cho tàu vũ trụ có người lái, báo cáo cho biết.

Bốn tổ bay đã được chọn từ lô phi hành gia đầu tiên và thứ hai cho bốn sứ mệnh Thần Châu. Các phi hành gia sẽ thực hiện nhiều nhiệm vụ bên ngoài cabin, thực hiện sửa chữa và bảo dưỡng tàu vũ trụ, và các nhiệm vụ xây dựng khác, Yang nói.

Ông nói: “Các phi hành gia ra khỏi cabin sẽ trở thành một thói quen mới, và thời lượng của các hoạt động như vậy sẽ được mở rộng hơn rất nhiều.

Trạm vũ trụ của Trung Quốc cũng đã được trang bị cánh tay robot mà Mỹ đã gây lo ngại về các ứng dụng quân sự có thể xảy ra.

Zhou Jianping, nhà thiết kế chính của dự án kỹ thuật vũ trụ có người lái của Trung Quốc, cho biết cánh tay có thể dài tới 15 mét, cũng sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc xây dựng trạm vũ trụ trên quỹ đạo.

Các phi hành gia sẽ hợp tác với cánh tay robot để có thể xây dựng và bảo trì trạm vũ trụ trên quỹ đạo, Yang lưu ý.

Trước đây, Trung Quốc đã phóng một số vệ tinh nhặt rác được trang bị cánh tay robot để thu thập và điều khiển các mảnh vỡ không gian để nó bốc cháy trong bầu khí quyển của Trái đất.

Phiên dịch tiếng Trung HSK sang tiếng Việt bài giảng Tổng hợp từ vựng HSK 9 cấp theo giáo án Thầy Vũ.

Trong gần 40 năm, Trung Quốc đã thực thi “chính sách một con” gây tranh cãi – một trong những quy định về kế hoạch hóa gia đình nghiêm ngặt nhất trên toàn thế giới – đã được dỡ bỏ vào năm 2016 do lo ngại phổ biến về lực lượng lao động già hóa và kinh tế trì trệ.

Tân Hoa xã cho biết: “Để chủ động ứng phó với tình trạng già hóa dân số … một cặp vợ chồng có thể có ba con”, Tân Hoa xã cho biết, trích dẫn cuộc họp hôm thứ Hai của Ủy ban lãnh đạo Bộ Chính trị ưu tú của Trung Quốc do Chủ tịch Tập Cận Bình chủ trì.

Cục Thống kê Quốc gia cho biết, bất chấp những nỗ lực của chính phủ trong việc khuyến khích sinh con, số ca sinh hàng năm của Trung Quốc tiếp tục giảm mạnh xuống mức thấp kỷ lục 12 triệu vào năm 2020, Cục Thống kê Quốc gia cho biết vào tháng trước.

Cơ quan này tiết lộ tỷ lệ sinh của Trung Quốc ở mức 1,3 – thấp hơn mức cần thiết để duy trì dân số ổn định.

Kết quả điều tra dân số năm 2020 một lần trong một thập kỷ được công bố vào tháng trước cũng cho thấy dân số Trung Quốc tăng với tốc độ chậm nhất kể từ những năm 1960, đạt 1,41 tỷ người.

Nó đi kèm với sự sụt giảm mạnh số lượng người trong độ tuổi lao động, một lần nữa làm dấy lên lo ngại về một cuộc khủng hoảng nhân khẩu học đang rình rập.

Sự cân bằng giới tính của Trung Quốc cũng đã bị lệch do nhiều thập kỷ của chính sách một con và sự ưa thích truyền thống của xã hội đối với trẻ em trai đã dẫn đến một thế hệ phá thai lựa chọn giới tính và trẻ em gái bị bỏ rơi.

Trung Quốc cử 3 phi hành gia nam ở lại trạm vũ trụ mới trong 3 tháng
Trạm vũ trụ Trung Quốc được kỳ vọng là đối thủ cạnh tranh với Trạm vũ trụ quốc tế (ISS) cũ kỹ, một trạm vũ trụ mô-đun ở quỹ đạo thấp của Trái đất.

Trung Quốc hôm thứ Hai đã công bố kế hoạch gửi ba phi hành gia nam lên trạm vũ trụ của họ vào tháng tới với thời gian lưu trú ba tháng, một ngày sau khi cập cảng thành công tàu vũ trụ chở hàng với họ, với hy vọng đạt được một cột mốc quan trọng khác trong chương trình không gian đầy tham vọng của họ.

Theo Cơ quan Không gian có người lái Trung Quốc (CMSA), nước này đã phóng tàu vũ trụ chở hàng Tianzhou-2 vào hôm thứ Bảy, mang theo vật tư, thiết bị và thuốc phóng.

Kết hợp với Tianhe, Tianzhou-2 sẽ bổ sung chất đẩy cho Tianhe.

Hãng tin Tân Hoa xã đưa tin, Trung Quốc, quốc gia đã phóng mô-đun lõi trạm vũ trụ Tianhe vào ngày 29 tháng 4, hiện có kế hoạch hoàn thành việc xác minh các công nghệ quan trọng và việc xây dựng trên quỹ đạo của trạm vũ trụ thông qua nhiều lần phóng trong vòng hai năm, hãng thông tấn nhà nước Tân Hoa xã đưa tin.

Yang Liwei, Giám đốc Văn phòng Kỹ thuật Không gian có người lái Trung Quốc và là phi hành gia đầu tiên của nước này, cho biết ba phi hành gia này đã sẵn sàng lên đường bằng tàu vũ trụ có người lái Shenzhou-12 vào tháng 6 để cập bến Thiên Hà và ở đó trong ba tháng.

Yang, người đã đi vào vũ trụ trên tàu Shenzhou-5 vào ngày 15 tháng 10 năm 2003, nói với Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) vào cuối tuần rằng ba phi hành gia của sứ mệnh Shenzhou-12 sẽ ở trong không gian trong ba tháng, trong đó họ sẽ tiến hành các nhiệm vụ, bao gồm sửa chữa và bảo dưỡng, chuyển đổi thiết bị và các nhiệm vụ khoa học.

Ba phi hành gia, những người sẽ đưa tàu vũ trụ Thần Châu-12 đến khoang lõi trạm vũ trụ vào tháng 6, hiện đang bị cách ly Cấp độ 2, với tất cả các công việc liên quan đã bước vào giai đoạn nước rút cuối cùng, theo một báo cáo của Global. Thời gian.

Mặc dù sẽ không có bất kỳ nữ phi hành gia nào trong sứ mệnh phi hành đoàn Shenzhou-12 sắp tới, nhưng về cơ bản họ sẽ tham gia vào mọi nhiệm vụ bay tiếp theo, Yang nói.

Ba phi hành gia sẽ đảm nhận các vai trò chỉ huy và kỹ thuật, ông nói.

Với việc phóng thành công tàu chở hàng Tianzhou-2, Trung Quốc đã hoàn thành hai nhiệm vụ phóng đầu tiên trong tổng số 11 nhiệm vụ của giai đoạn xây dựng trạm vũ trụ chuyên sâu, dự kiến ​​từ ngày 29 tháng 4 năm 2021 đến năm 2022.

Ba sẽ dành cho mô-đun, bốn dành cho tàu vũ trụ chở hàng và bốn dành cho tàu vũ trụ có người lái, báo cáo cho biết.

Bốn tổ bay đã được chọn từ lô phi hành gia đầu tiên và thứ hai cho bốn sứ mệnh Thần Châu. Các phi hành gia sẽ thực hiện nhiều nhiệm vụ bên ngoài cabin, thực hiện sửa chữa và bảo dưỡng tàu vũ trụ, và các nhiệm vụ xây dựng khác, Yang nói.

Ông nói: “Các phi hành gia ra khỏi cabin sẽ trở thành một thói quen mới, và thời lượng của các hoạt động như vậy sẽ được mở rộng hơn rất nhiều.

Trạm vũ trụ của Trung Quốc cũng đã được trang bị cánh tay robot mà Mỹ đã gây lo ngại về các ứng dụng quân sự có thể xảy ra.

Zhou Jianping, nhà thiết kế chính của dự án kỹ thuật vũ trụ có người lái của Trung Quốc, cho biết cánh tay có thể dài tới 15 mét, cũng sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc xây dựng trạm vũ trụ trên quỹ đạo.

Các phi hành gia sẽ hợp tác với cánh tay robot để có thể xây dựng và bảo trì trạm vũ trụ trên quỹ đạo, Yang lưu ý.

Trước đây, Trung Quốc đã phóng một số vệ tinh nhặt rác được trang bị cánh tay robot để thu thập và điều khiển các mảnh vỡ không gian để nó bốc cháy trong bầu khí quyển của Trái đất.

Toàn bộ bài giảng hôm nay của chúng ta đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn học viên ở bài giảng tiếp theo vào ngày mai, chúc các bạn có một buổi học vui vẻ.

Trả lời