Giáo trình luyện nghe tiếng Trung HSK 5 online ChineMaster trung tâm tiếng Trung thầy Vũ tphcm

Giáo trình luyện nghe tiếng Trung HSK 5 online ChineMaster

5/5 - (2 bình chọn)

Toàn bộ bài giảng luyện nghe tiếng Trung HSK Thầy Vũ chủ biên

Giáo trình luyện nghe tiếng Trung HSK 5 online ChineMaster, hình thức đề thi HSK đã thay đổi theo tiêu chuẩn mới, ngay từ bây giờ các bạn học viên hãy đề ra phương pháp luyện thi thật hiệu quả theo hình thức online tại nhà cực kỳ bổ ích của trung tâm ChineMaster. Thầy Vũ sẽ chủ động biên soạn bài giảng mới cung cấp cho các bạn học viên tham khảo mỗi ngày, vừa bổ sung kiến thức vừa luyện tập để làm quen với bộ đề thi HSK. Chỉ cần các bạn truy cập vào hệ thống thì sẽ thấy các chuyên mục được phân chia rõ ràng từ HSK 1-HSK 9 và cả những chuyên đề HSKK. Các bạn đang cần bổ sung kiến thức HSK mấy thì có thể lên hệ thống ChineMaster tìm kiếm một cách dễ dàng.

Bên dưới là link Thầy Vũ cung cấp cho các bạn tự học tiếng Trung online tại nhà theo bộ giáo trình bổ ích và được đông đảo các bạn học viên theo dõi nhất hiện nay.

Nội dung bài giảng tiếng Trung bộ 9 quyển

Trung tâm tiếng Trung uy tín ChineMaster đã có mặt tại TPHCM và Hà Nội, ngoài phương pháp học online các bạn có thể đến trực tiếp địa chỉ của trung tâm ở link bên dưới để đăng ký ngay cho bản thân một khóa học phù hợp.

Trung tâm tiếng Trung Quận Thanh Xuân Hà Nội CS1

Trung tâm tiếng Trung Quận 10 TPHCM CS2

Để củng cố lại kiến thức cũ trước khi vào bài mới các bạn hãy ấn vào link bên dưới nhé.

Bài tập luyện nghe tiếng Trung HSK 7 online Thầy Vũ giảng bài

Sau đây là nội dung bài giảng hôm nay, các bạn hãy chú ý theo dõi và ghi tiếp nội dung quan trọng vào vở nhé.

Giáo trình luyện nghe tiếng Trung HSK 5 online ChineMaster

Nội dung chuyên đề Giáo trình luyện nghe tiếng Trung HSK 5 online ChineMaster Thầy Vũ

Giáo trình luyện nghe tiếng Trung HSK 5 online ChineMaster do Thầy Vũ thiết kế và biên soạn cho các bạn học viên Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Hà Nội TP HCM Sài Gòn hiện tại đang luyện thi HSK 9 cấp và luyện thi HSKK theo hệ thống bài giảng trong bộ giáo trình tiếng Trung ChineMaster 9 quyển.

“是我妻子录制了视频,我记得房间里的每个人都在哭,”他回忆道。 “我记得看着我的妻子,她哭得很厉害,几乎拿不住相机。那是一个非常情绪化的时刻。”

令人心碎的是,山姆现在也感染了冠状病毒。

胡珀告诉 TMX 新闻社,山姆在就诊后开始出现 COVID-19 症状,此后病毒检测呈阳性。山姆已被转移到专业护理机构并处于隔离状态。

JoAnn 于 7 月 12 日去世。她最初是佐治亚州人,在她的在线讣告中被描述为“虔诚的母亲和祖母”,她与 Sam 一起周游该国参加 Bluegrass 会议和节日。

她的讣告写道:“她将永远铭记她优美的歌声,以及她给予这么多人的无私和给予的态度。”

乔安的家人要求为她向美国痴呆症协会提供纪念捐款。

COVID-19 在很大程度上被认为是一种呼吸道疾病;大多数感染它的人将经历“轻度至中度呼吸系统疾病,无需特殊治疗即可康复”——这是世界卫生组织 (WHO) 的说法。但是在过去的七个月里,随着冠状病毒肆虐全球,专家们发现这种疾病可以以多种不同的方式表现出来——而不仅仅是典型的咳嗽、发烧和疲劳。

一般来说,由大脑、脊髓和神经组成的神经系统可能特别容易受到这种疾病的影响。 “COVID-19 与多种神经系统症状有关,例如头痛、头晕、肌痛、意识模糊、味觉和嗅觉改变、虚弱、中风和癫痫发作,”William C. Davison MD, FAAN,西北医学神经病学家伊利诺伊州森林湖医院告诉 Health。现在,更多的研究发现 COVID-19 可能通过脑部炎症和神经损伤导致进一步的脑损伤。

英国伦敦大学学院 (UCL) 研究人员最近发表在《大脑》杂志上的一项研究分析了 43 名确诊或疑似 COVID-19 患者的数据。这些患者的年龄从 16 岁到 85 岁不等,并在伦敦国立神经病学和神经外科医院接受治疗。一些患者的病情较轻,而另一些患者的症状更严重,尽管神经系统问题并不取决于症状的严重程度——在一些患者中,神经系统症状是疾病的唯一迹象。在这组患者中,出现了五类主要的神经和神经精神疾病:脑病(影响大脑的损伤或疾病)、炎症性中枢神经系统综合征如脑炎或急性播散性脑脊髓炎 (ADEM)、缺血性中风、周围神经系统疾病如格林巴利综合征和不属于特定类别的疾病。

研究人员写道,在所有 43 名患者中,患有特定类型炎症综合征 ADEM 的患者(其中 9 名患者受到影响)需要密切监测。根据美国国家神经疾病和中风研究所的说法,ADEM 是一种罕见的、可能致命的疾病,其特点是攻击身体的髓鞘,即中枢神经系统中神经纤维的保护层,以及身体的免疫系统。如果没有这种保护层或保护层不足,神经就无法有效地传递信息。 ADEM 可能导致的症状范围从头痛和疲劳到视力丧失和瘫痪。

“ADEM 是对中枢神经系统的炎症反应,”戴维森博士说。 “冠状病毒是触发因素,但我们目前不知道为什么它似乎会引起病理性免疫反应。”研究人员报告说,在大流行之前,他们每个月都会看到大约一个 ADEM 患者。在研究期间,他们每周至少看一次。

UCL 研究分享了一些患者的诊断和症状的细节。一名患者,一名 47 岁的女性,后来被诊断出患有 ADEM,在一周内出现常见的 COVID-19 症状,如发烧和呼吸系统问题,然后出现头部右侧严重头痛,以及头部麻木和虚弱她的左侧。一旦被诊断出患有 ADEM,她就接受了大剂量静脉注射甲基强的松龙,但在治疗开始 48 小时后,她的病情恶化了;她的大脑变得如此肿胀,以至于外科医生别无选择,只能进行半颅骨切除术以去除部分颅骨以减轻压力。这名妇女幸免于难,据报道,情况仍在继续好转。

研究人员还关注 COVID-19 引起的中风的发生率和严重程度。 43 名患者中有 8 名患有缺血性中风,或由向大脑供血的动脉阻塞引起的中风。该研究详细介绍了一名 58 岁男子的案例。

Phiên âm tiếng Trung HSK cho bài tập ứng dụng trong Giáo trình luyện nghe tiếng Trung HSK 5 online ChineMaster.

“Shì wǒ qīzi lùzhìle shìpín, wǒ jìdé fángjiān lǐ de měi gèrén dōu zài kū,” tā huíyì dào. “Wǒ jìdé kànzhe wǒ de qīzi, tā kū dé hěn lìhài, jīhū ná bù zhù xiàngjī. Nà shì yīgè fēicháng qíngxù huà de shíkè.”

Lìng rénxīn suì de shì, shānmǔ xiànzài yě gǎnrǎnle guānzhuàng bìngdú.

Hú pò gàosù TMX xīnwén shè, shānmǔ zài jiùzhěn hòu kāishǐ chūxiàn COVID-19 zhèngzhuàng, cǐhòu bìngdú jiǎncè chéng yángxìng. Shānmǔ yǐ bèi zhuǎnyí dào zhuānyè hùlǐ jīgòu bìng chǔyú gélí zhuàngtài.

JoAnn yú 7 yuè 12 rì qùshì. Tā zuìchū shì zuǒzhìyà zhōu rén, zài tā de zàixiàn fùgào zhōng bèi miáoshù wèi “qiánchéng de mǔqīn hé zǔmǔ”, tā yǔ Sam yīqǐ zhōuyóu gāi guó cānjiā Bluegrass huìyì hé jiérì.

Tā de fùgào xiě dào:“Tā jiāng yǒngyuǎn míngjì tā yōuměi de gēshēng, yǐjí tā jǐyǔ zhème duō rén de wúsī hé jǐyǔ de tàidù.”

Qiáo ān dì jiārén yāoqiú wèi tā xiàng měiguó chīdāi zhèng xiéhuì tígōng jìniàn juānkuǎn.

COVID-19 zài hěn dà chéngdù shàng bèi rènwéi shì yī zhǒng hūxīdào jíbìng; dà duōshù gǎnrǎn tā de rén jiāng jīnglì “qīng dù zhì zhōng dù hūxī xìtǒng jíbìng, wúxū tèshū zhìliáo jí kě kāngfù”——zhè shì shìjiè wèishēng zǔzhī (WHO) de shuōfǎ. Dànshì zài guòqù de qī gè yuè lǐ, suízhe guānzhuàng bìngdú sìnüè quánqiú, zhuānjiāmen fāxiàn zhè zhǒng jíbìng kěyǐ yǐ duō zhǒng bùtóng de fāngshì biǎoxiàn chūlái——ér bùjǐn jǐn shì diǎnxíng de késòu, fāshāo hé píláo.

Yībān lái shuō, yóu dànǎo, jǐsuǐ hé shénjīng zǔchéng de shénjīng xìtǒng kěnéng tèbié róngyì shòudào zhè zhǒng jíbìng de yǐngxiǎng. “COVID-19 yǔ duō zhǒng shénjīng xìtǒng zhèngzhuàng yǒuguān, lìrú tóutòng, tóuyūn, jī tòng, yìshí móhú, wèijué hé xiùjué gǎibiàn, xūruò, zhòngfēng hé diānxián fāzuò,”William C. Davison MD, FAAN, xīběi yīxué shénjīngbìng xué jiā yīlìnuòyīzhōu sēnlín hú yīyuàn gàosù Health. Xiànzài, gèng duō de yánjiū fāxiàn COVID-19 kěnéng tōngguò nǎo bù yánzhèng hé shénjīng sǔnshāng dǎozhì jìnyībù de nǎo sǔnshāng.

Yīngguó lúndūn dàxué xuéyuàn (UCL) yánjiū rényuán zuìjìn fābiǎo zài “dànǎo” zázhì shàng de yī xiàng yánjiū fēnxīle 43 míng quèzhěn huò yísì COVID-19 huànzhě de shùjù. Zhèxiē huànzhě de niánlíng cóng 16 suì dào 85 suì bù děng, bìng zài lúndūn guólì shénjīngbìng xué hé shénjīng wàikē yīyuàn jiēshòu zhìliáo. Yīxiē huànzhě de bìngqíng jiào qīng, ér lìng yīxiē huànzhě de zhèngzhuàng gèng yánzhòng, jǐnguǎn shénjīng xìtǒng wèntí bìng bù qǔjué yú zhèngzhuàng de yánzhòng chéngdù——zài yīxiē huànzhě zhōng, shénjīng xìtǒng zhèngzhuàng shì jíbìng de wéiyī jīxiàng. Zài zhè zǔ huànzhě zhōng, chūxiànle wǔ lèi zhǔyào de shénjīng hé shénjīng jīngshén jíbìng: Nǎobìng (yǐngxiǎng dànǎo de sǔnshāng huò jíbìng), yánzhèng xìng zhòng shū shénjīng xìtǒng zònghé zhēng rú nǎo yán huò jíxìng bō sàn xìng nǎo jǐsuǐ yán (ADEM), quē xiě xìng zhòngfēng, zhōuwéi shénjīng xìtǒng jíbìng rú gélín bā lì zònghé zhēng hé bù shǔyú tèdìng lèibié de jíbìng.

Yánjiū rényuán xiě dào, zài suǒyǒu 43 míng huànzhě zhōng, huàn yǒu tèdìng lèixíng yánzhèng zònghé zhēng ADEM de huànzhě (qízhōng 9 míng huànzhě shòudào yǐngxiǎng) xūyào mìqiè jiāncè. Gēnjù měiguó guójiā shénjīng jíbìng hé zhòngfēng yánjiū suǒ de shuōfǎ,ADEM shì yī zhǒng hǎnjiàn de, kěnéng zhìmìng de jíbìng, qí tèdiǎn shì gōngjí shēntǐ de suǐ qiào, jí zhōngshū shénjīng xìtǒng zhōng shénjīng xiānwéi de bǎohù céng, yǐjí shēntǐ de miǎnyì xìtǒng. Rúguǒ méiyǒu zhè zhǒng bǎohù céng huò bǎohù céng bùzú, shénjīng jiù wúfǎ yǒuxiào dì chuándì xìnxī. ADEM kěnéng dǎozhì de zhèngzhuàng fànwéi cóng tóutòng hé píláo dào shìlì sàngshī hé tānhuàn.

“ADEM shì duì zhōngshū shénjīng xìtǒng de yánzhèng fǎnyìng,” dàiwéisēn bóshì shuō. “Guānzhuàng bìngdú shì chùfā yīnsù, dàn wǒmen mùqián bù zhīdào wèishéme tā sìhū huì yǐnqǐ bìnglǐ xìngmiǎnyì fǎnyìng.” Yánjiū rényuán bàogào shuō, zài dà liúxíng zhīqián, tāmen měi gè yuè dūhuì kàn dào dàyuē yīgè ADEM huànzhě. Zài yánjiū qíjiān, tāmen měi zhōu zhìshǎo kàn yīcì.

UCL yánjiū fēnxiǎngle yīxiē huànzhě de zhěnduàn hé zhèngzhuàng de xìjié. Yī míng huànzhě, yī míng 47 suì de nǚxìng, hòulái bèi zhěnduàn chū huàn yǒu ADEM, zài yī zhōu nèi chūxiàn chángjiàn de COVID-19 zhèngzhuàng, rú fà shāo hé hūxī xìtǒng wèntí, ránhòu chūxiàn tóu bù yòu cè yánzhòng tóutòng, yǐjí tóu bù mámù hé xūruò tā de zuǒ cè. Yīdàn bèi zhěnduàn chū huàn yǒu ADEM, tā jiù jiēshòule dà jìliàng jìngmài zhùshè jiǎ jī qiáng de sōng lóng, dàn zài zhìliáo kāishǐ 48 xiǎoshí hòu, tā de bìngqíng èhuàle; tā de dànǎo biàn dé rúcǐ zhǒngzhàng, yǐ zhìyú wàikē yīshēng bié wú xuǎnzé, zhǐ néng jìnxíng bàn lúgǔ qiēchú shù yǐ qùchú bùfèn lúgǔ yǐ jiǎnqīng yālì. Zhè míng fùnǚ xìng miǎn yú nán, jù bàodào, qíngkuàng réng zài jìxù hǎozhuǎn.

Yánjiū rényuán hái guānzhù COVID-19 yǐnqǐ de zhòngfēng de fǎ shēng lǜ hé yánzhòng chéngdù. 43 Míng huànzhě zhōng yǒu 8 míng huàn yǒu quē xiě xìng zhòngfēng, huò yóu xiàng dànǎo gōngxiě de dòngmài zǔsè yǐnqǐ de zhòngfēng. Gāi yánjiū xiángxì jièshàole yī míng 58 suì nánzǐ de ànlì.

Phiên dịch tiếng Trung HSK cho giáo án bài tập Giáo trình luyện nghe tiếng Trung HSK 5 online ChineMaster.

“Chính vợ tôi đã quay video, và tôi nhớ tất cả mọi người trong phòng đều khóc”, anh kể lại. “Tôi nhớ khi nhìn vợ tôi, cô ấy đã khóc rất nhiều, cô ấy gần như không thể cầm máy ảnh. Đó là một khoảnh khắc rất xúc động.”

Đau lòng thay, Sam giờ cũng đang bị bệnh do coronavirus.

Hooper nói với dịch vụ tin tức TMX rằng Sam bắt đầu xuất hiện các triệu chứng COVID-19 sau chuyến thăm bệnh viện của anh ấy và kể từ khi xét nghiệm dương tính với vi rút. Sam đã được chuyển đến một cơ sở điều dưỡng lành nghề và được cách ly.

JoAnn đã qua đời vào ngày 12 tháng 7. Vốn là người gốc Georgia, cô được miêu tả là một “người mẹ và người bà tận tụy” đã cùng Sam đi khắp đất nước để tham dự các hội nghị và lễ hội của Bluegrass trong cáo phó trực tuyến của cô.

“Cô ấy sẽ mãi mãi được ghi nhớ bởi giọng hát tuyệt vời và thái độ vị tha, vị tha mà cô ấy đã ban tặng cho rất nhiều người”, cáo phó của cô ấy viết.

Gia đình của JoAnn yêu cầu việc quyên góp tưởng niệm được thực hiện để vinh danh cô cho Hiệp hội Chứng mất trí nhớ Hoa Kỳ.

COVID-19 phần lớn được coi là bệnh đường hô hấp; Hầu hết những người mắc bệnh sẽ bị “bệnh hô hấp nhẹ đến trung bình và hồi phục mà không cần điều trị đặc biệt” – đó là theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Nhưng trong bảy tháng qua, khi vi rút coronavirus hoành hành toàn cầu, các chuyên gia đã phát hiện ra rằng căn bệnh này có thể biểu hiện theo nhiều cách khác nhau – không chỉ là ho, sốt và mệt mỏi điển hình.

Hệ thống thần kinh nói chung – bao gồm não, tủy sống và dây thần kinh – có thể đặc biệt dễ mắc bệnh. “COVID-19 có liên quan đến nhiều triệu chứng thần kinh như đau đầu, chóng mặt, đau cơ, lú lẫn, thay đổi vị giác và khứu giác, suy nhược, đột quỵ và co giật”, William C. Davison MD, FAAN, nhà thần kinh học tại Northwestern Medicine Bệnh viện Lake Forest, Illinois, nói với Health. Hiện nay, nhiều nghiên cứu đã phát hiện ra rằng COVID-19 có thể gây tổn thương não thêm, thông qua viêm não và tổn thương dây thần kinh.

Một nghiên cứu gần đây từ các nhà nghiên cứu tại Đại học College London (UCL) ở Anh, được công bố trên tạp chí Brain, đã phân tích dữ liệu từ 43 bệnh nhân có COVID-19 được xác nhận hoặc nghi ngờ. Các bệnh nhân có độ tuổi đa dạng từ 16 đến 85 tuổi và được điều trị tại Bệnh viện Thần kinh và Phẫu thuật Thần kinh Quốc gia ở London. Một số bệnh nhân có các trường hợp nhẹ của bệnh, trong khi những người khác có các triệu chứng nghiêm trọng hơn, mặc dù các vấn đề thần kinh không phụ thuộc vào mức độ nghiêm trọng của các triệu chứng — ở một số bệnh nhân, các triệu chứng thần kinh là dấu hiệu duy nhất của bệnh. Trong nhóm bệnh nhân, năm loại bệnh thần kinh và tâm thần kinh chính nổi lên: bệnh não (tổn thương hoặc bệnh ảnh hưởng đến não), hội chứng viêm thần kinh trung ương như viêm não hoặc viêm não lan tỏa cấp tính (ADEM), đột quỵ thiếu máu cục bộ, rối loạn thần kinh ngoại vi như Guillain-Barré hội chứng và các rối loạn không phù hợp với một danh mục cụ thể.

Trong tất cả 43 bệnh nhân, các nhà nghiên cứu đã viết rằng những người bị một loại hội chứng viêm cụ thể, ADEM – ảnh hưởng đến 9 bệnh nhân – cần được giám sát chặt chẽ. Một tình trạng hiếm gặp, có khả năng gây tử vong, ADEM được đặc trưng bởi sự tấn công vào myelin của cơ thể, lớp phủ bảo vệ của các sợi thần kinh trong hệ thần kinh trung ương, bởi hệ thống miễn dịch của cơ thể, theo Viện Quốc gia về Rối loạn thần kinh và Đột quỵ. Nếu lớp phủ bảo vệ này không có hoặc không đủ, các dây thần kinh không thể truyền thông tin một cách hiệu quả. Các triệu chứng có thể do ADEM gây ra bao gồm đau đầu và mệt mỏi đến mất thị lực và tê liệt.

Tiến sĩ Davison nói: “ADEM là một phản ứng gây viêm đối với hệ thần kinh trung ương. “Coronavirus là tác nhân gây ra bệnh, nhưng chúng tôi hiện không biết tại sao nó dường như gây ra phản ứng miễn dịch bệnh lý.” Các nhà nghiên cứu báo cáo rằng trước đại dịch, họ đã thấy khoảng một người mắc ADEM mỗi tháng. Trong suốt thời gian nghiên cứu, họ nhìn thấy ít nhất một lần mỗi tuần.

Nghiên cứu của UCL đã chia sẻ các chi tiết cụ thể về các chẩn đoán và triệu chứng của một số bệnh nhân. Một bệnh nhân, một phụ nữ 47 tuổi, sau đó được chẩn đoán mắc ADEM, với các triệu chứng COVID-19 phổ biến, như sốt và các vấn đề về hô hấp, trong một tuần trước khi bị đau đầu dữ dội ở bên phải đầu, tê và yếu. mặt trái của cô ấy. Sau khi được chẩn đoán mắc ADEM, cô ấy đã được tiêm methylprednisolone liều cao vào tĩnh mạch — nhưng 48 giờ sau khi bắt đầu điều trị, tình trạng của cô ấy trở nên tồi tệ hơn; não của cô ấy trở nên sưng tấy đến nỗi các bác sĩ phẫu thuật không còn lựa chọn nào khác ngoài việc thực hiện phẫu thuật cắt bỏ máu để loại bỏ một phần hộp sọ của cô ấy để giảm áp lực. Người phụ nữ sống sót và được cho là tiếp tục cải thiện.

Các nhà nghiên cứu cũng liên quan đến tỷ lệ mắc và mức độ nghiêm trọng của các cơn đột quỵ do COVID-19 gây ra. 8 trong số 43 bệnh nhân bị đột quỵ do thiếu máu cục bộ, hoặc đột quỵ do tắc nghẽn động mạch cung cấp máu cho não. Nghiên cứu đã trình bày chi tiết về trường hợp của một người đàn ông 58 tuổi.

Nội dung bài giảng hôm nay Thầy Vũ chia sẻ cho các bạn tham khảo đến đây là kết thúc. Hi vọng các bạn học viên sẽ tích lũy được thật nhiều kiến thức thông qua chuyên đề luyện thi HSK online của Thầy Vũ. Hẹn gặp lại các bạn ở buổi học tiếp theo vào ngày mai nhé.

Trả lời