Giáo trình Hán ngữ 1 Bài 6 đến Bài 9 trung tâm tiếng trung Thầy Vũ tphcm

Giáo trình Hán ngữ 1 Bài 6 đến Bài 9

5/5 - (1 bình chọn)

Giáo trình Hán ngữ 1 Bài 6 đến Bài 9 học tiếng Trung Thầy Vũ TP HCM

Giáo trình Hán ngữ 1 Bài 6 đến Bài 9 video bài giảng Thầy Vũ dạy học tiếng Trung trực tuyến lớp Skype em Trần Hiền được phát sóng trực tiếp trên kênh youtube học tiếng Trung online Trung tâm tiếng Trung Thầy Vũ TP HCM. Thầy Vũ mở thêm chi nhánh trong Sài Gòn tại Quận 10 Thành phố Hồ Chí Minh để có thể đáp ứng thêm được nhu cầu học tiếng Trung Quốc giao tiếp trong Sài Gòn.

Nội dung bài giảng hôm nay chúng ta sẽ ôn tập lại cách dùng trợ từ kết cấu DE 的 trong bài 6, ôn tập lại từ vựng tiếng Trung từ bài 6 đến bài 9 trong sách giáo trình Hán ngữ quyển 1 phiên bản mới. Các bạn chú ý xem thật kỹ nội dung bài giảng này nhé.

 1. 这是汉语课本 zhè shì hànyǔ kèběn
 2. 词典 cídiǎn
 3. 这是汉语词典 zhè shì hànyǔ cídiǎn
 4. 这是什么词典? Zhè shì shénme cídiǎn
 5. 她就是我的朋友 tā jiùshì wǒ de péngyou
 6. 你学日语吗? Nǐ xué rìyǔ ma
 7. 这是什么杂志? Zhè shì shénme zázhì
 8. 这是英语杂志 zhè shì yīngyǔ zázhì
 9. 这是谁的杂志? Zhè shì shuí de zá zhì
 10. 这是音乐杂志 zhè shì yīnyuè zázhì
 11. 这是我的朋友 zhè shì wǒ de péngyou
 12. 这是我朋友的杂志 zhè shì wǒ péngyou de zázhì
 13. 如果你不喜欢我,我们就分手 rúguǒ nǐ bù xǐhuān wǒ, wǒmen jiù fēnshǒu
 14. 你还没告诉我这件事 nǐ hái méi gàosu wǒ zhè jiàn shì
 15. 我常上网跟她聊天 wǒ cháng shàng wǎng gēn tā liáotiān
 16. 晚饭 wǎnfàn
 17. 你跟我吃晚饭吧 nǐ gēn wǒ chī wǎnfàn ba
 18. 我们一起吃晚饭吧 wǒmen yì qǐ chī wǎnfàn ba
 19. V + O + 以后 yǐhòu
 20. 吃饭以后 chīfàn yǐhòu
 21. 回家以后 huí jiā yǐhòu
 22. 下课以后 xiàkè yǐhòu
 23. 以后你要去哪儿旅行? Yǐhòu nǐ yào qù nǎr lǚxíng
 24. 一直 yì zhí + V
 25. 她一直说两个小时 tā yì zhí shuō liǎng gè xiǎoshí
 26. 旅行 lǚ xíng
 27. 今天我一直忙 jīntiān wǒ yì zhí máng
 28. 准备 zhǔnbèi
 29. 我准备好了 wǒ zhǔnbèi hǎo le
 30. 礼物 lǐwù
 31. 送礼物 sòng lǐwù
 32. 你要送什么礼物? Nǐ yào sòng shénme lǐwù
 33. 生日 shēngrì
 34. 什么时候是你的生日? Shénme shíhou shì nǐ de shēngrì
 35. 今天是谁的生日? Jīntiān shì shuí de shēngrì
 36. 蛋糕 dàngāo
 37. 生日蛋糕 shēngrì dàngāo
 38. 你喜欢吃生日蛋糕吗? Nǐ xǐhuān chī shēngrì dàngāo ma
 39. 你要说什么? Nǐ yào shuō shénme
 40. 特别 tèbié
 41. 我特别喜欢吃蛋糕 wǒ tèbié xǐhuān chī dàngāo
 42. 你的礼物很特别 nǐ de lǐwù hěn tèbié
 43. 我想给她一个特别 wǒ xiǎng gěi tā yí gè tèbié
 44. 你有什么特别要说吗?nǐ yǒu shénme tèbié yào shuō ma
 45. 还是 háishì
 46. 你要在家还是去玩?nǐ yào zài jiā hái shì qù wán
 47. 可吃的东西 kě chī de dōngxi
 48. 可喝的东西 kě hē de dōngxi
 49. 可玩的东西 kě wán de dōngxi
 50. 比如 bǐ rú
 51. 巧克力 qiǎokèlì
 52. 你喜欢吃巧克力吗? Nǐ xǐhuān chī qiǎokèlì ma
 53. 甜的 tián de
 54. 你喜欢吃甜的吗? Nǐ xǐhuān chī tián de ma
 55. 手机号 shǒujī hào
 56. 你的手机号是多少? Nǐ de shǒujī hào shì duōshǎo
 57. 今天几号? Jīntiān jǐ hào

Trung tâm tiếng Trung ChineMaster tại Sài Gòn được Thầy Vũ đặt trọng điểm làm Trụ sở thứ 2 với tổng vốn đầu tư ngân sách lên tới hàng tỷ VND.

Trả lời