Phát triển từ vựng tiếng Trung ứng dụng trung tâm tiếng Trung thầy Vũ tphcm

Phát triển từ vựng tiếng Trung ứng dụng

5/5 - (1 bình chọn)

Kiến thức phát triển từ vựng tiếng Trung hữu ích hoàn toàn miễn phí

Phát triển từ vựng tiếng Trung ứng dụng, với mục tiêu giúp các bạn học viên học được một số từ vựng từ cơ bản đến nâng cao một cách nhanh chóng tại nhà, Thầy Vũ đã biên soạn riêng cho các bạn bài giảng hôm nay để chúng ta tham khảo hoàn toàn miễn phí. Đây là một phương pháp học tiếng Trung vô cùng hữu ích, các bạn chỉ cần tham khảo đầy đủ các buổi học do Th.s Nguyễn Minh Vũ đăng tải thì chắc chắn rằng trình độ tiếng Trung của bạn sẽ tăng nhanh trong một thời gian ngắn. Các bạn có thể theo dõi tài liệu của trung tâm ChineMaster thông qua Website hoặc đơn giản hơn là sử dụng Skype, Tumblr, Twitter, Pinterest, các bạn hoàn toàn có thể lựa chọn phương án hợp lý và dễ dàng nhất để học tiếng Trung miễn phí cùng Thầy Vũ nhé.

Bên cạnh đó Thầy Vũ còn chia sẻ kiến thức tiếng Trung từ cơ bản đến nâng cao để chúng ta tham khảo với nội dung bài giảng vô cùng bổ ích dành cho mọi đối tượng, các bạn hãy chú ý theo dõi ở link bên dưới nhé.

Giáo trình tiếng Trung bộ 9 quyển Thầy Vũ

Trung tâm tiếng Trung uy tín ChineMaster do chính tay Thầy Vũ gầy dựng nên và đã có hai cơ sở đứng TOP tại TPHCM và Hà Nội thông tin cụ thể ở bài viết bên dưới, chúng ta hãy cùng nhau tham khảo và đưa ra lựa chọn học tập thích hợp nhất nhé.

Trung tâm tiếng Trung Quận Thanh Xuân Hà Nội CS1

Trung tâm tiếng Trung Quận 10 TPHCM CS2

Để củng cố lại kiến thức cũ trước khi vào bài mới các bạn hãy ấn vào link bên dưới nhé.

Bài tập nghe hiểu tiếng Trung HSK ứng dụng HSK 9 cấp mới

Sau đây là nội dung bài giảng hôm nay, các bạn hãy chú ý theo dõi và ghi tiếp nội dung quan trọng vào vở nhé.

Giáo trình Phát triển từ vựng tiếng Trung ứng dụng

Nội dung chuyên đề Phát triển từ vựng tiếng Trung ứng dụng ChineMaster.

Phát triển từ vựng tiếng Trung ứng dụng thực tế do Thầy Vũ thiết kế và đưa ra nhằm giúp các bạn học viên nhanh chóng nắm bắt được nhiều từ vựng tiếng Trung nhất chỉ trong thời gian cực kỳ ngắn ngủi và hiệu quả vô cùng.

从直臂平板支撑开始,双手分开略宽于肩宽。将肘部弯曲成 45 度角并下半身,保持核心接合和脊柱中立——你应该从肩膀到脚后跟在一条直线上。推回木板的顶部。

纠正它:臀部下沉或抬起?在斜坡上进行俯卧撑,双手放在长凳、椅子或沙发上。你甚至可以把它带到墙上——无论你怎么做,都要保持脊柱中立。

在任何正常的年份,激发动力不仅要制定以健身为重点的决议,还要坚持执行该计划,这已经足够具有挑战性了。

在 2020 年的大部分时间(现在进入 2021 年)大流行和猖獗的健身房关闭,这个目标可能让人感觉完全不可能。如果没有哑铃、杠铃、昂贵的有氧运动器械,也没有那个既吓唬你又激励你的有魅力的室内自行车教练,怎么可能计划(并坚持)一个目标,比如减肥或增加肌肉?

听着:为在健身房浪费的时间感到悲伤是可以的(并且也讨厌在餐桌旁边跳来跳去的想法)。但是,待在自己的家中并远离他人仍然是防止 COVID-19 传播的最安全方法。因此,即使您当地的健身房或健身室是开放的,根据病毒在您所在地区的传播程度,您可能还不想进入。

此外,正如来自俄亥俄州哥伦布市的临床运动生理学家 Liz Davis 所解释的那样,在达到健身目标时,在家锻炼可能特别有效。 “在大流行的早期,我曾经有过这样的心理障碍,我必须在健身房才能实现我的目标,”她告诉 Health。 “但这很快就改变了。家是实现健身目标的理想场所,即使空间和设备很少。你只需要转变心态,找到适合你的锻炼方式。”

在我们深入研究之前,请快速说明一下重要性:减肥是复杂的,它需要的不仅仅是在您的日常工作中增加几个步骤或锻炼。影响你减肥能力的最重要因素是保持热量不足,你猜对了,这主要取决于你吃了多少食物:“想想看,”戴维斯之前告诉健康:“要燃烧 100 卡路里,你可能需要步行 45 分钟。要消耗 100 卡路里的热量,你只需要几勺冰淇淋。”

也就是说,运动可以补充减肥目标。根据专家的说法,以下是一些您可以在家进行的最佳锻炼,它们会有所帮助。

虽然单独锻炼不会让你减肥,但如果有一种锻炼可以让你比其他锻炼更明显,那就是 HIIT:在短暂而强烈的能量爆发之间交替,在两者之间进行不那么强烈(或完全放松)的时间。

戴维斯解释说:“任何时候你进行剧烈运动,恢复时间较短,你的心率和体温都会升高,”并指出这两种生理变化对你的新陈代谢有直接影响。当您的身体在接下来的几个小时内努力降低这两个变量(或实现体内平衡)时,您仍在燃烧卡路里。

最好的部分是什么?不需要任何设备(或充足的空间),使其成为完美的家庭锻炼。

虽然戴维斯指出,举重训练不会立即燃烧大量卡路里,但它有助于增加肌肉质量——这会影响你的静息代谢率,或者你的身体在静息时能够燃烧多少卡路里。您在休息时燃烧的卡路里越多,就越容易保持(或可能减轻)体重。

虽然你确实需要重量(或阻力)来进行力量训练,但它当然不需要哑铃形式。任何有质量的东西(包括你自己的身体,用于体重锻炼)都可以用来锻炼肌肉。

“决定你是否变得更强壮的是肌肉疲劳,而不是实际的负重设备,”戴维斯解释说。 “只要你做的任何运动都让你的肌肉感到疲劳,你就会看到力量的增加。”

这意味着:只要你在装满酒瓶的情况下感觉到二头肌卷曲引起的灼烧感,或者用自己的体重进行反向弓步,你就在努力加强你的肌肉,并有可能增加它们的质量。

戴维斯在做前蹲时喜欢使用 Costco 品牌的加仑漂白剂(代替壶铃或哑铃)。 “我不知道它有多重,只知道它在 12 次左右的重复后让我感到疲倦。这是最重要的因素。” (仅供参考:她建议选择一个物体,无论是一加仑的漂白剂还是装满书的手提箱,这会让你在 12 到 15 次重复时感到疲劳。)

Nike Training Club(IOS 和 Android 版免费,但付费订阅后价格会上涨)是 Row House 的教练兼教练 Josh Honore、NASM-CPT 的最爱。

Phiên âm tiếng Trung cho bài tập Phát triển từ vựng tiếng Trung ứng dụng.

Cóng zhí bì píngbǎn zhīchēng kāishǐ, shuāngshǒu fēnkāi lüè kuān yú jiān kuān. Jiāng zhǒu bù wānqū chéng 45 dù jiǎo bìng xiàbànshēn, bǎochí héxīn jiēhé hé jǐzhù zhōnglì——nǐ yīnggāi cóng jiānbǎng dào jiǎohòugēn zài yītiáo zhíxiàn shàng. Tuī huí mùbǎn de dǐngbù.

Jiūzhèng tā: Túnbù xià chén huò tái qǐ? Zài xiépō shàng jìnxíng fǔwòchēng, shuāngshǒu fàng zài cháng dèng, yǐzi huò shāfā shàng. Nǐ shènzhì kěyǐ bǎ tā dài dào qiáng shàng——wúlùn nǐ zěnme zuò, dōu yào bǎochí jǐzhù zhōnglì.

Zài rènhé zhèngcháng de niánfèn, jīfā dònglì bùjǐn yào zhìdìng yǐ jiànshēn wéi zhòngdiǎn de juéyì, hái yào jiānchí zhíxíng gāi jìhuà, zhè yǐjīng zúgòu jùyǒu tiǎozhàn xìngle.

Zài 2020 nián de dà bùfèn shíjiān (xiànzài jìnrù 2021 nián) dà liúxíng hé chāngjué de jiànshēnfáng guānbì, zhège mùbiāo kěnéng ràng rén gǎnjué wánquán bù kěnéng. Rúguǒ méiyǒu yǎlíng, gànglíng, ángguì de yǒu yǎng yùndòng qìxiè, yě méiyǒu nàgè jì xiàhǔ nǐ yòu jīlì nǐ de yǒu mèilì de shìnèi zìxíngchē jiàoliàn, zěnme kěnéng jìhuà (bìng jiānchí) yīgè mùbiāo, bǐrú jiǎnféi huò zēngjiā jīròu?

Tīngzhe: Wèi zài jiànshēnfáng làngfèi de shíjiān gǎndào bēishāng shì kěyǐ de (bìngqiě yě tǎoyàn zài cānzhuō pángbiān tiào lái tiào qù de xiǎngfǎ). Dànshì, dài zài zìjǐ de jiāzhōng bìng yuǎnlí tārén réngrán shì fángzhǐ COVID-19 chuánbò de zuì ānquán fāngfǎ. Yīncǐ, jíshǐ nín dāngdì de jiànshēnfáng huò jiànshēn shì shì kāifàng de, gēnjù bìngdú zài nín suǒzài dìqū de chuánbò chéngdù, nín kěnéng hái bùxiǎng jìnrù.

Cǐwài, zhèngrú láizì éhài’é zhōu gēlúnbùshì de línchuáng yùndòng shēnglǐxué jiā Liz Davis suǒ jiěshì dì nàyàng, zài dádào jiànshēn mùbiāo shí, zàijiā duànliàn kěnéng tèbié yǒuxiào. “Zài dà liúxíng de zǎoqí, wǒ céngjīng yǒuguò zhèyàng de xīnlǐ zhàng’ài, wǒ bìxū zài jiànshēnfáng cáinéng shíxiàn wǒ de mùbiāo,” tā gàosù Health. “Dàn zhè hěn kuài jiù gǎibiànle. Jiā shì shíxiàn jiànshēn mùbiāo dì lǐxiǎng chǎngsuǒ, jíshǐ kōngjiān hé shèbèi hěn shǎo. Nǐ zhǐ xūyào zhuǎnbiàn xīntài, zhǎodào shìhé nǐ de duànliàn fāngshì.”

Zài wǒmen shēnrù yánjiū zhīqián, qǐng kuàisù shuōmíng yīxià zhòngyào xìng: Jiǎnféi shì fùzá de, tā xūyào de bùjǐn jǐn shì zài nín de rìcháng gōngzuò zhōng zēngjiā jǐ gè bùzhòu huò duànliàn. Yǐngxiǎng nǐ jiǎnféi nénglì de zuì zhòngyào yīnsù shì bǎochí rèliàng bùzú, nǐ cāi duìle, zhè zhǔyào qǔjué yú nǐ chīle duōshǎo shíwù:“Xiǎng xiǎng kàn,” dài wéi sī zhīqián gàosù jiànkāng:“Yào ránshāo 100 kǎlùlǐ, nǐ kěnéng xūyào bùxíng 45 fēnzhōng. Yào xiāohào 100 kǎlùlǐ de rèliàng, nǐ zhǐ xūyào jǐ sháo bīngqílín.”

Yě jiùshì shuō, yùndòng kěyǐ bǔchōng jiǎnféi mùbiāo. Gēnjù zhuānjiā de shuōfǎ, yǐxià shì yīxiē nín kěyǐ zàijiā jìnxíng de zuì jiā duànliàn, tāmen huì yǒu suǒ bāngzhù.

Suīrán dāndú duànliàn bù huì ràng nǐ jiǎnféi, dàn rúguǒ yǒuyī zhǒng duànliàn kěyǐ ràng nǐ bǐ qítā duànliàn gèng míngxiǎn, nà jiùshì HIIT: Zài duǎnzàn ér qiángliè de néngliàng bàofā zhī jiān jiāotì, zài liǎng zhě zhī jiān jìnxíng bù nàme qiángliè (huò wánquán fàngsōng) de shíjiān.

Dài wéi sī jiěshì shuō:“Rènhé shíhòu nǐ jìnxíng jùliè yùndòng, huīfù shíjiān jiào duǎn, nǐ de xīnlǜ hé tǐwēn dūhuì shēng gāo,” bìng zhǐchū zhè liǎng zhǒng shēnglǐ biànhuà duì nǐ de xīnchéndàixiè yǒu zhíjiē yǐngxiǎng. Dāng nín de shēntǐ zài jiē xiàlái de jǐ gè xiǎoshí nèi nǔlì jiàngdī zhè liǎng gè biànliàng (huò shíxiàn tǐnèi pínghéng) shí, nín réng zài ránshāo kǎlùlǐ.

Zuì hǎo de bùfèn shì shénme? Bù xūyào rènhé shèbèi (huò chōngzú de kōngjiān), shǐ qí chéngwéi wánměi de jiātíng duànliàn.

Suīrán dài wéi sī zhǐchū, jǔzhòng xùnliàn bù huì lìjí ránshāo dàliàng kǎlùlǐ, dàn tā yǒu zhù yú zēngjiā jīròu zhìliàng——zhè huì yǐngxiǎng nǐ de jìng xī dàixiè lǜ, huòzhě nǐ de shēntǐ zài jìng xī shí nénggòu ránshāo duōshǎo kǎlùlǐ. Nín zài xiūxí shí ránshāo de kǎlùlǐ yuè duō, jiù yuè róngyì bǎochí (huò kěnéng jiǎnqīng) tǐzhòng.

Suīrán nǐ quèshí xūyào zhòngliàng (huò zǔlì) lái jìnxíng lìliàng xùnliàn, dàn tā dāngrán bù xūyào yǎlíng xíngshì. Rènhé yǒu zhìliàng de dōngxī (bāokuò nǐ zìjǐ de shēntǐ, yòng yú tǐzhòng duànliàn) dōu kěyǐ yòng lái duànliàn jīròu.

“Juédìng nǐ shìfǒu biàn dé gèng qiángzhuàng de shì jīròu píláo, ér bù shì shíjì de fù chóng shèbèi,” dài wéi sī jiěshì shuō. “Zhǐyào nǐ zuò de rènhé yùndòng dōu ràng nǐ de jīròu gǎndào píláo, nǐ jiù huì kàn dào lìliàng de zēngjiā.”

Zhè yìwèizhe: Zhǐyào nǐ zài zhuāng mǎn jiǔ píng de qíngkuàng xià gǎnjué dào èr tóu jī juǎnqū yǐnqǐ de zhuó shāo gǎn, huòzhě yòng zìjǐ de tǐzhòng jìnxíng fǎn xiàng gōng bù, nǐ jiù zài nǔlì jiāqiáng nǐ de jīròu, bìng yǒu kěnéng zēngjiā tāmen de zhìliàng.

Dài wéi sī zài zuò qián dūn shí xǐhuān shǐyòng Costco pǐnpái de jiālún piǎobái jì (dàitì hú líng huò yǎlíng). “Wǒ bù zhīdào tā yǒu duōchóng, zhǐ zhīdào tā zài 12 cì zuǒyòu de chóngfù hòu ràng wǒ gǎndào píjuàn. Zhè shì zuì zhòngyào de yīnsù.” (Jǐn gōng cānkǎo: Tā jiànyì xuǎnzé yīgè wùtǐ, wúlùn shì yī jiālún de piǎobái jì háishì zhuāng mǎn shū de shǒutí xiāng, zhè huì ràng nǐ zài 12 dào 15 cì chóngfù shí gǎndào píláo.)

Nike Training Club(IOS hé Android bǎn miǎnfèi, dàn fùfèi dìngyuè hòu jiàgé huì shàngzhǎng) shì Row House de jiàoliàn jiān jiàoliàn Josh Honore,NASM-CPT de zuì ài.

Phiên dịch tiếng Trung ứng dụng thực tế cho bài giảng Phát triển từ vựng tiếng Trung ứng dụng.

Bắt đầu ở tư thế plank thẳng tay, hai tay hơi rộng hơn rộng bằng vai. Gập khuỷu tay thành một góc 45 độ và hạ thấp thân người xuống, giữ cho cốt lõi được tập trung và cột sống trung lập — bạn phải ở trên một đường thẳng từ vai đến gót chân. Đẩy ngược lên đầu tấm ván.

Sửa lại nó: Hông chìm hay nâng lên? Thực hiện động tác chống đẩy trên ghế nghiêng, chống tay trên ghế dài, ghế dựa hoặc đi văng. Bạn thậm chí có thể đưa nó vào tường — bất kể bạn làm thế nào, hãy duy trì một cột sống trung lập.

Vào bất kỳ năm nào bình thường, việc tập trung động lực để không chỉ thực hiện một quyết định tập trung vào thể lực mà còn tuân theo kế hoạch đó, có thể đủ thử thách.

Ném vào một phòng tập thể dục đại dịch và tràn lan phải đóng cửa vào cuối năm 2020 (và bây giờ là năm 2021), và mục tiêu đó có thể cảm thấy hoàn toàn bất khả thi. Nếu không được tiếp cận với tạ, đòn tạ, máy tập tim mạch đắt tiền và người hướng dẫn đạp xe trong nhà lôi cuốn vừa khiến bạn sợ hãi vừa thúc đẩy bạn, thì làm sao có thể lập kế hoạch (và bám sát) một mục tiêu như giảm cân hoặc tăng cơ hơn?

Lắng nghe: Không sao khi bạn cảm thấy buồn khi mất thời gian ở phòng tập thể dục (và bạn cũng không thích quan niệm nhảy lên nhảy xuống bên cạnh bàn ăn trong phòng ăn của bạn). Nhưng ở trong nhà riêng của bạn và tránh xa những người khác vẫn là cách an toàn nhất để ngăn chặn sự lây lan của COVID-19. Vì vậy, ngay cả khi phòng tập thể dục hoặc phòng tập thể dục tại địa phương của bạn mở cửa, tùy thuộc vào mức độ lây lan của vi-rút trong khu vực địa phương của bạn, bạn có thể chưa muốn vào.

Thêm vào đó, như Liz Davis, nhà sinh lý học tập thể dục lâm sàng từ Columbus, Ohio, giải thích, việc tập luyện tại nhà có thể đặc biệt hiệu quả khi đạt được mục tiêu thể dục. “Trước đó trong trận đại dịch, tôi đã từng gặp trở ngại về tinh thần rằng tôi phải tập gym để đạt được mục tiêu của mình”, cô nói với Health. “Nhưng điều đó nhanh chóng thay đổi. Nhà là một nơi hoàn hảo để đạt được mục tiêu rèn luyện sức khỏe, ngay cả khi có ít không gian và thiết bị. Bạn chỉ cần chuyển đổi tư duy và tìm một bài tập phù hợp với mình.”

Một lưu ý nhanh về tầm quan trọng trước khi chúng ta đi sâu vào: Giảm cân rất phức tạp và cần nhiều thứ hơn là chỉ thêm một vài bước hoặc tập luyện vào thói quen của bạn. Yếu tố quan trọng nhất trong khả năng giảm cân của bạn là duy trì sự thâm hụt calo, bạn đoán nó, chủ yếu bắt nguồn từ lượng thức ăn bạn đang ăn: “Hãy nghĩ về điều đó”, Davis nói với Health: “Để đốt cháy 100 calo, bạn có thể cần đi bộ trong 45 phút. Để tiêu thụ 100 calo, tất cả những gì bạn cần là một vài thìa kem. ”

Điều đó nói rằng, tập thể dục có thể có tác dụng bổ sung cho mục tiêu giảm cân. Theo các chuyên gia, đây là một số bài tập tốt nhất mà bạn có thể thực hiện tại nhà.

Mặc dù chỉ tập thể dục sẽ không khiến bạn giảm cân, nhưng nếu có một bài tập có thể mang lại cho bạn lợi thế sắc sảo hơn một chút so với những bài tập khác, đó là HIIT: xen kẽ giữa các đợt bùng nổ năng lượng ngắn, cường độ cao với các khoảng thời gian ít căng thẳng hơn (hoặc hoàn toàn nghỉ ngơi) ở giữa.

Davis giải thích: “Bất cứ khi nào bạn thực hiện một đợt hoạt động mạnh với thời gian hồi phục ngắn hơn, thì nhịp tim và nhiệt độ của bạn sẽ tăng lên,” Davis giải thích và lưu ý rằng hai thay đổi sinh lý đó có tác động trực tiếp đến sự trao đổi chất của bạn. Khi cơ thể của bạn hoạt động để đưa hai biến số đó trở lại (hoặc đạt được cân bằng nội môi) trong vài giờ tới, bạn vẫn đang đốt cháy calo.

Và phần tốt nhất của tất cả? Không cần thiết bị (hoặc không gian rộng rãi), khiến nó trở thành một buổi tập luyện tại nhà hoàn hảo.

Trong khi Davis lưu ý rằng tập tạ sẽ không đốt cháy hàng tấn calo trong thời điểm này, nhưng nó sẽ giúp tăng khối lượng cơ của bạn — điều này có thể ảnh hưởng đến tỷ lệ trao đổi chất khi nghỉ ngơi hoặc lượng calo cơ thể có thể đốt cháy khi nghỉ ngơi. Và bạn càng đốt cháy nhiều calo khi nghỉ ngơi, thì việc duy trì (hoặc có khả năng giảm) cân càng dễ dàng hơn.

Và mặc dù bạn cần trọng lượng (hoặc sức đề kháng) để rèn luyện sức mạnh, nó chắc chắn không cần ở dạng tạ. Bất cứ thứ gì có khối lượng (bao gồm cả cơ thể bạn, cho các bài tập thể dục trọng lượng cơ thể) đều có thể được sử dụng để xây dựng cơ bắp.

Davis giải thích: “Chính sự mệt mỏi của cơ bắp, chứ không phải do thiết bị có trọng lượng thực tế, sẽ quyết định xem bạn có phát triển mạnh hơn hay không. “Miễn là bạn thực hiện bất kỳ bài tập nào bạn đang làm đến một điểm mà bạn mệt mỏi cơ bắp của mình, bạn sẽ thấy sức mạnh tăng lên.”

Điều này có nghĩa là: Miễn là bạn đang cảm thấy bỏng rát vì cuộn bắp tay với một chai rượu đầy hoặc thực hiện động tác lắc ngược với trọng lượng cơ thể của chính mình, bạn đang cố gắng tăng cường cơ bắp của mình và có khả năng tăng khối lượng của chúng.

Davis ủng hộ những lít thuốc tẩy nhãn hiệu Costco (để thay thế tạ ấm hoặc tạ) khi thực hiện bài squat trước. “Tôi không biết nó nặng bao nhiêu, chỉ biết rằng nó khiến tôi mệt mỏi sau khoảng 12 hiệp. Đó là yếu tố quan trọng nhất.” (FYI: Cô ấy khuyên bạn nên chọn một đồ vật, có thể là gallon thuốc tẩy hoặc một chiếc vali chứa đầy sách, sẽ khiến bạn mệt mỏi trong 12 đến 15 đại diện.)

Câu lạc bộ Huấn luyện Nike (miễn phí cho IOS và Android, nhưng giá tăng khi đăng ký trả phí) là nơi yêu thích của Josh Honore, NASM-CPT, một huấn luyện viên và huấn luyện viên cho Row House.

Nội dung bài giảng hôm nay chúng ta tìm hiểu đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn học viên ở buổi học đầy thú vị vào ngày mai nhé. Chúc các bạn có những trải nghiệm thật thú vị cùng ChineMaster, để có thêm tài liệu tiếng Trung bổ ích các bạn hãy truy cập ngay vào hệ thống của trung tâm để học tiếng Trung hoàn toàn miễn phí nhé.

Trả lời